Copyright ja käyttöehdot

Oy XFM Production Ltd noudattaa Suomen Graafinen Teollisuus ry:n yleisiä toimitusehtoja.

TEKIJÄNOIKEUDET


www.freshmedia.fi omistaa julkaisuoikeudet, kustannusoikeudet ja tekijänoikeudet julkaisuihin: www.freshmedia.fi, www.gtg.fi, www.golfinmaailma.fi, www.ladygolflehti.fi, www.vng.fi, Golf & Travel Guide ©®, GolfTravel Guide ©®, Golf & Matkailu-lehti ©®, GolfMatkailu-lehti ©®, Ladygolf-lehti ©®, Västra Nylands Guide ©®, Västra Finlands Guide ©®, Suomen Palveluhakemistot ©®, Herttoniemen Palveluhakemisto ©®, Itä-Helsingin Palveluhakemisto ©®, Kallio-Vallila-Alppila Palveluhakemisto ©®, Malmin-Oulunkylän Palveluhakemisto ©®, Töölön Palveluhakemisto ©®, Munkinseudun-Haagan Palveluopas ©®, Kamppi-Eira-Kruununhaka Palveluhakemisto ©®.

Verkkosivujen www.freshmedia.fi, www.gtg.fi, www.golfinmaailma.fi, www.ladygolflehti.fi, www.vng.fi, Golf & Travel Guide ©®, GolfTravel Guide ©®, Golf & Matkailu-lehti ©®, GolfMatkailu-lehti ©®, Ladygolf-lehti ©®, Västra Nylands Guide ©®, Västra Finlands Guide ©®, Suomen Palveluhakemistot ©®, Herttoniemen Palveluhakemisto ©®, Itä-Helsingin Palveluhakemisto ©®, Kallio-Vallila-Alppila Palveluhakemisto ©®, Malmin-Oulunkylän Palveluhakemisto ©®, Töölön Palveluhakemisto ©®, Munkinseudun-Haagan Palveluopas ©®, Kamppi-Eira-Kruununhaka Palveluhakemisto ©® sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Verkkosivujen ja printtijulkaisujen kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Oy XFM Production Ltd:lla tai muilla verkkosivuille ja printtijulkaisuihin tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Oy XFM Production Ltd pidättää itsellään kaikki oikeudet www.freshmedia.fi -sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Oy XFM Production Ltd:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa palvelusta tai sen osasta uutta teosta tai uutta palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan.
Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.
Asiakkaalla on oikeus ottaa palvelu tai sen osa viranomaisen tai yrityksen toiminnassa suoranaisesti käytettäväksi (esimerkiksi sisäinen tiedotuskäyttö, tiedostojen ylläpito, koulutuskäyttö ja esitelmöinti).

Palvelu on asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa palveluun yhteyden verkkoselaimella. Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Oy XFM Production Ltd:lle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@freshmedia.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Oy XFM Production Ltd:lle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Oy XFM Production Ltd on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt lukuoikeus voidaan siirtää uusille käyttäjätunnuksille, mutta lukuoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta asiakkaalle. Oy XFM Production Ltd on oikeus periä asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Oy XFM Production Ltd:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Oy XFM Production Ltd:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

ILMOITUKSET

Ilmoitusten julkaisuun sovelletaan kulloinkin voimassaolevan mediakortin ehtoja.

Ilmoittaja on vastuussa ja korvausvelvollinen mainontansa aiheuttamista mahdollisista vahingoista kolmannelle osapuolelle ja/tai Oy XFM Production Ltd:lle.

Mahdolliset aineiston peruuttamiset tulee tehdä kirjallisesti viikon (seitsemän päivän) sisällä ilmoituksen jättöpäivästä lukien ennen ko. päivän klo 16.00. Sen jälkeen tulevia peruutuksia ei voida huomioida, koska aineisto siirtyy automaattisesti painoon.
Viikon sisällä peruutetusta ilmoituksesta veloitetaan 30 % ilmoituksen myyntihinnasta, johon lisätään alv 24 %.

Oy XFM Production Ltd:n vastuu rajoittuu ilmoituksen korjaamiseen tai poistamiseen. Välillisiä tai välittömiä vahinkoja ei korvata. Rahallisia korvauksia tai lehti-ilmoituksia ei myönnetä verkossa olleen mahdollisen virheen tai puutteen vuoksi.

YLEISET EHDOT: WWW.FRESHMEDIA.FI

Käydessäsi Oy XFM Production Ltd:n internetsivuilla hyväksyt samalla alla mainitut ehdot sinua sitoviksi. Sivuja ei saa käyttää, ellei sitoudu noudattamaan alla olevia ehtoja. Näiden sivujen ja niiden sisällön omistusoikeudet kuuluvat Oy XFM Production Ltd:lle. Kaikki oikeudet kaikissa maissa pidätetään.

Näiden sivujen sisällön tai sen osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden käyttöehtojen mukaista omalla henkilökohtaisella tietokoneella säilyttämistä tai tulostamista henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sisällön muokkaaminen tai käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Näiden internetsivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan, eikä sivujen omistaja anna minkäänlaista välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tarkkuudesta. Oy XFM Production Ltd pidättää oikeuden muuttaa sivuja tai estää niiden käytön milloin tahansa. Oy XFM Production Ltd ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, josta tai johon näiltä internetsivuilta on linkki.

Emme vastaa sivujen tai osioiden toimivuudesta kaikissa laitteistoissa tai ohjelmistoissa. Emme myöskään vastaa mahdollisten virusten sivujen kautta aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Oy XFM Production Ltd tai näiden sivujen tuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu näiden sivujen käyttämisestä, mukaan lukien välittömät tai välilliset taloudelliset vahingot, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle tallennettujen tietojen menetys, ajanhukka tai muu haitta.

Joidenkin palveluiden käyttö tai palvelupyyntö edellyttää käyttäjältä henkilökohtaisten tietojen luovuttamista Oy XFM Production Ltd:lle. Oy XFM Production Ltd kerää ja tallentaa nämä tiedot, esim. nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, palvelun luonne ja mahdolliset lisätiedot, niille sopivalla tavalla ja niitä käytetään pyyntönne toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta muiden yritysten itsenäiseen käyttöön.

Yrityslogot, tuotenimet ja tavaramerkit ovat Oy XFM Production Ltd:n omaisuutta.

Kaikki sivuja koskevat riita-asiat käsitellään ja ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakia soveltaen.

Noudatamme Suomen Graafisen Teollisuuden yleisiä toimitusehtoja.

standrews_oc.png

hcw16.jpg
iksv_16.jpg

rydercup16.jpg

pga_cs_ws.png
danhotels.png